PVP - Příkazy

Z Craftuj Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Základní příkazy

 • /changepassword <staréheslo> <novéheslo> - změna hesla postavy
 • /register <heslo> <hesloznovu> - registrace postavy ve hře
 • /login <heslo> - přihlášení do hry

 • /fc p - veřejný chat viditelný všem
 • /fc f - frakční chat viditelný pro členy vaší frakce
 • /fc a - alianční chat viditelný pro členy vaší frakce a vaše spojence
 • /fc t - chat viditelný pro členy vaší frakce a frakce v příměří
 • /fc at - chat viditelný pro členy vaši frakce, spojence a frakce v příměří
 • /tell <hráč> <zpráva> - pošle hráči soukromou zprávu
 • /dm dm - vypne zobrazování výpisu PvP <pouze pro VIP>

 • /home - Teleportuje vás domů.
 • /home help - Zobrazí všechny příkazy, které můžete použít.
 • /home set - Nastaví váš domov na místo, kde stojíte.
 • /home delete - Odstraní váš dříve nastavený domov.
 • /home <jméno> - Navštívíte domov jiného hráče.
 • /home list - Zobrazí místa, která můžete navštívit.
 • /home ilist - Zobrazí, kdo může navštívit váš domov.
 • /home invite <jméno> - Povolí hráči navštěvovat váš domov. <pouze pro VIP>
 • /home uninvite <jméno> - Zamezí dříve pozvanému hráči navštěvovat váš domov. <pouze pro VIP>
 • /home public - Globálně zveřejní váš domov (každý se tam může teleportovat). <pouze pro VIP>
 • /home private - Nastaví váš domov opět soukromým.


MassiveBooks

 • /book ? [strana] nebo /book help [strana] nebo /book h [strana] - Zobrazí všechny použitelné příkazy.
 • /book clear - Obnoví celou knihu, kterou držíte v ruce, do původního stavu (vymazání autora, názvu a obsahu).
 • /book lock - Zamkne knihu, kterou držíte v ruce (nikdo ji nebude moci upravovat). <pouze pokud jste autorem knihy>
 • /book unlock - Odemkne knihu, kterou držíte v ruce (kniha se opět bude moci upravovat). <pouze pokud jste autorem knihy>
 • /book title [nový_název] - Změní název knihy, kterou držíte v ruce. <pouze pokud jste autorem knihy>
 • /book author [nový_autor] - Změní autora knihy, kterou držíte v ruce. <pouze pokud jste autorem knihy> <pouze pro VIP>
 • /book list [strana] - Zobrazí knihy serveru, které si můžete načíst.
 • /book load [název] - Přepíše knihu, kterou držíte v ruce, na vybranou knihu serveru.
 • /book copy [počet] - Zkopíruje knihu, kterou držíte v ruce (na jedno kopírování musíte mít v inventáři 1 feather, 1 ink sac a 1 book). <pouze pokud je kopírování knihy povoleno>
 • /book cr true - Zakáže kopírování knihy, kterou držíte v ruce, všem hráčům (mimo autora). <pouze pokud jste autorem knihy>
 • /book cr false - Povolí kopírování knihy, kterou držíte v ruce, všem hráčům. <pouze pokud jste autorem knihy>


Aukce

 • /auc - vyvolá menu, ve kterém můžete spravovat existující aukce
 • /auc start [mnozstvi] [startovni cena] [prihoz] [cas v sekundach] - odstartuje aukci dle zadaných parametrů
 • /auc bid [cislo aukce] [mnozstvi] - na zadanou aukci přihodí uvedené množství peněz

Frakce

Příkazy pro správu frakcí viz. PVP - Příkazy Frakce